Over ons

Stichting Fonds SSN

BESTUUR

 

Voorzitter Willem van Lieshout - Kunsthistoricus

Penningmeester Hans Vernimmen - Econoom

Secretaris Nina Klinkhamer - Cultureel ondernemer en kunsteducator

 

 

 

 

 

 

 

ADVISEURS

 

Frans Vreede - Kunstmanager, adviseur kunst en zaken

Hans Jacobs - Journalist en columnist

Ger Driessen - Beeldend kunstenaar atelier Cultuurspinnerij De Vasim

Frank van de Schoor - Curator moderne kunst en fotografie

Marja Alofs - Voormalig wethouder Cultuur gemeente Nijmegen

Puk van der Heijden - kunsthistorica en communicatieadviseur

 

Joris Buter - Vrijwilliger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN

 

WEESgoed stelt zich ten doel om nalatenschappen van belangrijke professionele beeldend kunstenaars uit Nijmegen en omgeving veilig te stellen en een nieuw toekomstperspectief te bieden. De kern van het overgebleven werk mag niet verloren gaan en moet een inspirerende rol blijven spelen in het culturele leven van Nijmegen, niet alleen de oudste, maar ook een cultureel bloeiende stad. Kunst als een brug tussen het verleden en de toekomst.

 

De regio Nijmegen vormt sinds de jaren zestig een podium voor veel toonaangevende kunstenaars. Hun werk heeft een belangrijk stempel gedrukt op de creatieve ontplooiing van de stad. Veel van die kunstenaars zijn op leeftijd gekomen of inmiddels overleden. Maar hun werk leeft voort en behoort tot het cultureel erfgoed van Nijmegen en omgeving. Een kostbaar erfgoed dat moet worden gekoesterd. Omdat dit culturele erfgoed WEESgoed aan het hart gaat, wil het initiatief zich inspannen om het nagelaten werk in een speciale, multifunctionele ruimte onder te brengen. Zo kunnen kunstwerken uit het verleden een inspiratiebron vormen voor het heden en de toekomst.

 

Na de dood van een kunstenaar komt het overgebleven werk, de nalatenschap, in handen van familie, erfgenamen of een stichting. De nalatenschap kan bestaan uit een representatieve, op kwaliteit geselecteerde kerncollectie, zoals de kunstenaar die tijdens zijn artistieke loopbaan in eigen beheer heeft gehouden. Ook komt het voor dat eerder verkochte en geschonken kunstwerken na verloop van tijd weer aan de kunstenaar of diens nabestaanden worden teruggegeven. Een derde categorie is de fysieke ateliernalatenschap, bestaande uit schetsen, modellen en kunstwerken, die om uiteenlopende redenen nooit het atelier hebben verlaten. Vaak is het nagelaten oeuvre omvangrijk en hebben de nabestaanden moeite met het beheer van het erfgoed. Het wordt noodgedwongen in een geïmproviseerde ruimte opgeslagen. Niet altijd even professioneel, zodat veel werk verloren gaat. WEESgoedD zet zich in om, bij voorkeur in overleg met de kunstenaar of diens nabestaanden, de artistiek interessante kern van de (atelier)nalatenschap te selecteren en voor de nabije toekomst veilig te stellen.

 

WEESgoed beschikt over een grootschalig opslagdepot (circa 250 m²) en een publiek toegankelijke expositiefaciliteit in het gebouw van de Stadsschouwburg aan het Keizer Karelplein in het centrum van Nijmegen. De ruimtes zijn niet alleen functioneel voor opslag en presentatie, maar vormen ook een ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers in de breedste zin van het woord. De beheerde kunstwerken kunnen in wisselende opstelling worden geëxposeerd. Ook bestaat de mogelijkheid om lezingen en workshops te organiseren, een ontmoetingsplek van liefhebbers en zij die dat willen worden. Een laagdrempelig en uitnodigend kunstnetwerk.

 

 

ANBI

 

De stichting WEESgoed is erkend als culturele ANBI.

 

Stichting WEESgoed

RSIN: 857635359

KVK: 68890494

IBAN: NL65 RABO 0320288617

 

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De bestuursleden ontvangen conform artikel 4.6 van de statuten geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun bestuursfunctie gemaakte kosten, mits niet bovenmatig. Elk der bestuurders heeft het recht om één stem uit te brengen (statuut 5.11).

 

Het vermogen van de stichting wordt in eerste instantie verkregen uit subsidies. Verder aangevuld via veiling, reguliere verkoop en sponsoring. Hiermee zullen de huisvesting, publiciteit en kantoorkosten worden gefinancierd. Er zijn vijf subsidieaanvragen gedaan. Hiervan zijn er vier gehonoreerd. Met de Nijmeegse Stadsschouwburg zijn afspraken gemaakt omtrent de huur van ruimtes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN

 

Rond het bestuur is er een groep adviseurs gevormd die ondersteuning bieden op het terrein van kunstselectie, kunstmanagement, communicatie en kunsteducatie.

Op dit moment hebben we de nalatenschap van de Nijmeegse kunstenaar Theo Elfrink en de Arnhemse kunstenaar Theo van der Horst in beheer genomen.

 

Zie AGENDA voor actuele activiteiten.