Home

INNOVATIEF

 

WEESgoed is een stichting die zich inzet voor de nalatenschap van belangrijke professionele beeldend kunstenaars in Nijmegen en omgeving. Verweesde kunst die na hun dood verloren dreigt te gaan.

 

WEESgoed wil de kern van die kunst behouden, veilig stellen en opnieuw laten leven. Met deze kunst generaties verbinden en weer een inspirerende rol laten spelen in het Nijmeegse culturele leven. Kunst als brug tussen heden en verleden.

PODIUM

 

Nijmegen en omgeving is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw het podium voor veel toonaangevende kunstenaars. Hun werk drukt een stempel op de creatieve ontplooiing van de stad. Veel van die kunstenaars zijn op leeftijd gekomen of inmiddels overleden. Maar hun werk leeft voort en behoort tot het culturele erfgoed van Nijmegen en omgeving.

 

Kostbaar erfgoed, dat gekoesterd moet worden.

NALATENSCHAP

 

Na de dood van een kunstenaar is het voor de nabestaanden vaak lastig om de achtergelaten kunstwerken zorgvuldig te beheren. Het werk wordt niet altijd professioneel opgeslagen, nauwelijks nog tentoongesteld, zodat veel kunst verloren gaat.

 

WEESgoed zet zich in om de artistiek interessante kern van die nalatenschap, in overleg met de kunstenaar of diens nabestaanden, te selecteren en voor de toekomst veilig te stellen.

GALERIE

 

WEESgoed heeft daarvoor een opslagdepot van 250 m² in de Nijmeegse stadsschouwburg waar het geselecteerde werk in een veilige en klimatologisch verantwoorde ruimte wordt opgeslagen.

 

WEESgoed gebruikt de rondgang van de foyer als tentoonstellingsruimte voor wisselende presentaties waar de kunstwerken ook te koop zullen zijn.

DIMENSIE

 

WEESgoed voegt een nieuwe dimensie toe aan de cultuur van Nijmegen en vormt een ontmoetingsplek voor huidige en toekomstige kunstliefhebbers.

 

WEESgoed is een nieuwe aanjager in het zo belangrijke creatieve leven van deze niet alleen oudste, maar ook cultureel bruisende stad.

BLAUWDRUK

 

WEESgoed, een innovatief idee met een educatief karakter en een nieuwe visie op het cultureel erfgoed van overleden kunstenaars, is ontwikkeld voor Nijmegen en omgeving, maar kan later als blauwdruk dienen voor andere steden.